Parking Everywhere With Parktron

แนะนำผลิตภัณฑ์

แนะนำผลิตภัณฑ์

Self Service Payment Kiosk for Retail

เครื่องสั่งซื้ออาหารด้วยตนเอง ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพ และความแม่นยำของการสั่งอาหาร ผสมผสานเข้ากับระบบ POS ที่มีอยู่ในตัว เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลจากการสั่งซื้ออาหาร การชำระเงิน สามารถเพิ่มรายได้ และลดต้นทุนในการใช้แรงงานมนุษย์ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

Self Service Payment Kiosk for Fueling Station

บริการเติมน้ำมันด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการการเติมน้ำมันด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเพิ่มรายได้ แต่ลดค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงาน

IPS2000 Self-Payment Kiosk for Hospital

ระบบเรียกเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้บริการเรียกเก็บเงิน ลงทะเบียน และชำระค่าบริการด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง HIS และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานด้วยตนเอง

1